Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang inzake het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Europese richtlijn 2010/31/EU over de energieprestatie van gebouwen (COM (2016) 765) (TK, 2350). .

7 juni 2017