EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM(2016)765 (34.636); brief inzake voortgang voorstel tot aanpassing van de richtlijn energieprestatie van gebouwen (EK, D). .

25 april 2017