Milieuraad (21.501-08); brief regering; Geannoteerde agenda Milieuraad 28 februari 2017 en het voortgangsoverzicht van actuele Europese wetgevingsinitiatieven op het gebied van infrastructuur en milieu (TK, 663). .

14 februari 2017

Bijlage