Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07); Motie van het lid Merkies c.s. over hybride mismatches niet laten voortbestaan (TK, 1415). .

8 februari 2017