EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM(2016)765 (34.636); brief inzake energieprestaties van gebouwen (EK, B). .

25 januari 2017