Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Verordeningen aanpassing comitologie post-Lissabon (PRAC - delegatie/uitvoering) (TK, 2288). .

20 januari 2017
hoort bij ... E170006 - Voorstellen voor Verordeningen inzake aanpassing comitologie post-Lissabon (PRAC – delegatie/uitvoering)
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken