EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM(2016)765 (34.636); brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: herziening richtlijn energieprestaties gebouwen COM (2016) 765 (TK, 2). .

18 januari 2017

Bijlage