Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Herziening richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen (TK, 2282). .

13 januari 2017