Ongecorrigeerd stenogram van de stemming brief Pakket vennootschapsbelasting. .

15 november 2016