Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Verordening online diensten omroeporganisatie (TK, 2238). .

4 november 2016