Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); brief regering; Fiche: Richtlijn en verordening Leesgehandicaptenverdrag (Verdrag van Marrakesh) (TK, 2239). .

4 november 2016