EU-voorstel: Netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie COM(2013)48 (33.602); brief inzake stand van zaken EU richtlijn over Netwerk en Informatiebeveiliging (EK, H). .

24 juni 2016