EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM(2016)26 (34.418); stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel voor een richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (nr. 81, item 16). .

26 april 2016