Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM(2016)26 (34.418); brief regering; Reactie op verschillende verzoeken EU-pakket anti-belastingontwijking (ATAP) (TK 34.418 / 22.112, 2). .

15 april 2016