Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (21.501-33); Verslag van een schriftelijk overleg over de Energieraad (informeel) op 10 en 11 april 2016 (TK, 587). .

6 april 2016
hoort bij ... E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken