Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM(2016)26 (34.418); stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken (nr. 73, item 21 herdruk). .

5 april 2016