EU-voorstellen: gevolgen van het Schrems-arrest en het EU-VS Privacy Shield verdrag (34.353); Verslag van een schriftelijk overleg inzake kabinetsappreciatie van het Schrems-arrrest (EK, D). .

4 april 2016
hoort bij ... E150031 - Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems-arrest
afkomstig van ... Commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Ministerie van Veiligheid en Justitie