Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); gewijzigde motie van het lid Neppérus c.s. (ter vervanging van 22112, nr. 2086) over het blokkeren van voorstellen die nog niet besproken zijn met de Kamer (TK, 2105). .

29 maart 2016