EU-voorstellen: gevolgen van het Schrems-arrest en het EU-VS Privacy Shield verdrag (34.353); brief inzake ontwikkelingen onderhandelingen EU VS gegevensbescherming (EK, C). .

16 februari 2016
hoort bij ... E150031 - Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems-arrest
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie