EU-voorstellen: gevolgen van het Schrems-arrest en het EU-VS Privacy Shield verdrag (34.353); Verslag van een schriftelijk overleg inzake Schrems-arrest (EK, B). .

27 januari 2016
hoort bij ... E150031 - Commissiemededeling inzake de overdracht van persoonsgegevens van de EU aan de VS naar aanleiding van het Schrems-arrest
afkomstig van ... Ministerie van Veiligheid en Justitie