Milieuraad (21.501-08); VSO over de geannoteerde agenda van Milieuraad d.d. 16 december 2015 (nr. 33, item 7). .

3 december 2015