Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (21.501-33); brief regering; Aanbieding geannoteerde agenda van de Energieraad op 26 november te Brussel (TK, 566). .

13 november 2015
hoort bij ... E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken