Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (21.501-33); brief regering; Geannoteerde Agenda van de informele Energieraad op 22 en 23 september 2015 in Luxemburg (TK, 553). .

4 september 2015
hoort bij ... E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie