EU-voorstel: Netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie COM(2013)48 (33.602); brief inzake stand van zaken onderhandelingen over EU-ontwerprichtlijn over Netwerk- en Informatiebeveiliging (EK, E). .

1 juli 2015