Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (21.501-33); brief regering; Verslag van de Energieraad op 8 juni 2015 in Luxemburg (TK, 547). .

18 juni 2015
hoort bij ... E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken