Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 april 2015, over de Energie Unie (TK, 1976). .

10 juni 2015
hoort bij ... E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)
afkomstig van ... Tweede Kamer