Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (21.501-33); Verslag van een schriftelijk overleg over de Energieraad op 8 juni 2015 (TK, 544). .

29 mei 2015
hoort bij ... E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)
afkomstig van ... Tweede Kamer