Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 maart 2015, over de Raad Algemene Zaken van 17 maart 2015 (TK, 1486). .

28 april 2015
hoort bij ... E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken