EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM(2014)15, 20 en 21 (33.858); brief regering; Consultatie revisie Europese emissiehandelssysteem (TK, 33)