Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112), EU-mededeling; strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU) – COM (2015)80 (34.175); brief inzake fiche 1: Mededeling Energie Unie (EK 22.112 / 34.175, GY). .

8 april 2015
hoort bij ... E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken