Europese Raad (21.501-20); Verslag van een notaoverleg, gehouden op 16 maart 2015, over de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 19 en 20 maart 2015 (TK, 966). .

31 maart 2015
hoort bij ... E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)
afkomstig van ... Tweede Kamer