Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (21.501-33); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 25 februari 2015, over Energieraad (formeel) op 5 maart 2015 (TK, 536). .

30 maart 2015
hoort bij ... E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)
afkomstig van ... Tweede Kamer