Europese Raad (21.501-20); brief regering; Aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 19 en 20 maart 2015 (TK, 954). .

12 maart 2015
hoort bij ... E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken