Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie (21.501-33); brief regering; Geannoteerde agenda Energieraad 5 maart 2015 (TK, 525). .

12 februari 2015
hoort bij ... E150004 - Strategisch kader voor de Europese Energie Unie (EEU)
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken