EU-voorstel: Netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie COM(2013)48 (33.602); brief inzake stand van zaken onderhandelingen over EU ontwerprichtlijn voor Netwerk en Informatie Beveiliging (NIB) (EK, D). .

19 december 2014