Brief minister van Financiën met reactie op vragen over de voortgang in het dossier over de Financial Transaction Tax (FTT) (onderdeel kamerstuk 32.013, H). .

18 december 2014