Milieuraad (21.501-08); Motie van het lid Van Veldhoven over een hogere Europese doelstelling voor energiebesparing (TK, 533). .

16 oktober 2014