EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM(2014)15, 20 en 21 (33.858); brief regering; Reactie op verzoek van het lid Klaver gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 15 oktober 2014 (TK, 30)15 oktober 2014