Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief regering; Verslag van de Raad Algemene Zaken van 29 september 2014 (TK, 1414)3 oktober 2014
hoort bij ... E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken