Milieuraad (21.501-08); brief regering; Aanbieding van de geannoteerde Agenda van de Milieuraad op 28 oktober 2014 (TK, 527)1 oktober 2014
hoort bij ... E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030
afkomstig van ... Ministerie van Infrastructuur en Milieu