Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02); brief regering; Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 29 september 2014 (TK, 1411)12 september 2014
hoort bij ... E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken