Brief Minister van EZ en staatssecretaris I&M met reactie op nadere vragen inake het Kader Klimaat en Energie 2030 (onderdeel kamerstuk 33.858, E)29 augustus 2014
hoort bij ... E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu