Brief aan de staatssecretaris I&M met nadere vragen over het Kader Klimaat en Energie 2030 (onderdeel kamerstuk 33.858, E)7 juli 2014
hoort bij ... E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030
afkomstig van ... Commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening