EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM(2014)15, 20 en 21 (33.858); Verslag van een nader schriftelijk overleg over Klimaat en Energiebeleid 2020-2030 (EK, D)10 juni 2014
hoort bij ... E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030
afkomstig van ... Commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening