Landbouw- en Visserijraad (21.501-32); brief regering; Verslag Landbouw- en Visserijraad 19 mei 2014 (TK, 787)2 juni 2014
hoort bij ... E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken