Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie (22.112); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 maart 2014, over Behandelvoorbehoud EU-wetgevingspakket waarborgen in strafrechtelijke procedures (TK, 1845)16 mei 2014