EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM(2014)15, 20 en 21 (33.858); Motie van het lid Van Tongeren c.s. over onderzoek naar de invloed van een toename van hernieuwbare energie en energiebesparing (TK, 8)