EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM(2014)15, 20 en 21 (33.858); Motie van het lid Jan Vos over het onderzoek naar de gevolgen voor een bindende doelstelling (TK, 10)