EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM(2014)15, 20 en 21 (33.858); gewijzigde motie van het lid Van Veldhoven c.s. (ter vervanging van 33858, nr. 5) over inzetten op een structurele oplossing (TK, 13)