EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM(2014)15, 20 en 21 (33.858); brief inzake Kabinetsreactie op de mededeling van de Europese Commissie betreffende het raamwerk voor klimaat- en energiebeleid 2020-2030 (EK, A)7 februari 2014
hoort bij ... E140003 - EU-voorstel Kader klimaat en energie 2030
afkomstig van ... Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu